• Zaburzenia myślenia przy niepokoju
    Trochę wiedzy teoretycznej

    Zaburzenia myślenia towarzyszące stanom niepokoju

    Naukowcy wyodrębnili pewne zaburzenia myślenia, które towarzyszą stanom niepokoju i podzielili je na kilka kategorii. Zaburzenia myślenia filtrowanie i wyolbrzymianie – wybiórcze wybieranie tylko tych informacji, które potwierdzają nasze założenia i uznawanie za bardzo prawdopodobne wystąpienie jakiegoś zdarzenia, które, obiektywnie rzecz biorąc i uwzględniając rachunek prawdopodobieństwa, raczej się nie wydarzy, a także nadawanie wyolbrzymionego znaczenia  temu, co potwierdza i pasuje na naszych przekonań czytanie w myślach – przypisywanie sobie zdolności zgadywania, co myślą inni ludzie i wyciąganie wniosków na temat ich motywów postępowania i postawy, zwłaszcza, gdy dotyczą nas samych myślenie spolaryzowane typu “wszystko albo nic” (inaczej myślenie czarno-białe) – uznawanie, że istnieje tylko jedna racja i nie dostrzeganie, że…