• Zaburzenia myślenia przy niepokoju
    Trochę wiedzy teoretycznej

    Zaburzenia myślenia towarzyszące stanom niepokoju

    Bacz na twoje myśli, albowiem te staną się słowami, bacz na własne słowa, albowiem zmienią się w działanie, bacz na to jak działasz, albowiem z działania rodzą się przyzwyczajenia, bacz na twe przyzwyczajenia, albowiem tworzą twój charakter, bacz na swój charakter, albowiem ten będzie twoim przeznaczeniem! Naukowcy wyodrębnili pewne zaburzenia myślenia, które towarzyszą stanom niepokoju i podzielili je na kilka kategorii. Zaburzenia myślenia filtrowanie i wyolbrzymianie – wybiórcze wybieranie tylko tych informacji, które potwierdzają nasze założenia i uznawanie za bardzo prawdopodobne wystąpienie jakiegoś zdarzenia, które, obiektywnie rzecz biorąc i uwzględniając rachunek prawdopodobieństwa, raczej się nie wydarzy, a także nadawanie wyolbrzymionego znaczenia  temu, co potwierdza i pasuje na naszych przekonań czytanie…